Contributie 2024

De vereniging hanteert een kalenderjaar als verenigingsjaar. 

De contributie voor een heel jaar bedraagt: € 29,-

Invaargeld 2024

Bij acceptatie als lid dient u invaargeld te betalen. Dat is een eenmalige bijdrage voor alle voorzieningen van onze haven. 
Het invaargeld voor 2023 bedraagt: € 250,-

Ligplaatstarief 2024

Het huurtarief voor een ligplaats wordt jaarlijks op basis van vierkante meters toegepast. Daarvoor worden de lengte en breedte van het vaartuig als uitgangspunt genomen. 
Het tarief is € 8,50 per m2.

Sleutelgeld 2024

Via twee toegangspoorten is er toegang tot de haven. De toegangspoorten zijn afgesloten door middel van een slot. Sleutels worden uitgegeven door de havencoördinator. Voor de sleutels wordt dient borg betaald te worden. 
De borg is € 26,-. 

Verenigingswimpel 2024

De nieuwe verenigingswimpel is nu rechthoekig, 30 x 45 cm.
Bestel hem hier
De wimpel kost € 6,-.