Statuten 2023

De statuten van onze vereniging zijn in 2023 herzien. 

Huishoudelijk Reglement 2019

Het huishoudelijk reglement bevat alle afspraken en regels ten aanzien van het gebruik van de haven.